Praktické informace

Praktické informace

Minimální mzda

Za měsíc v Kč

Za hodinu v Kč

Platnost od

Právní předpis

17.300

103,80

1.1.2023

NV č. 465/2022 Sb.

16.200

96,40

1.1.2022

NV č. 405/2021 Sb.

15.200

90,50

1.1.2021

NV č. 487/2020 Sb.

14.600

87,30

1.1.2020

NV č. 347/2019 Sb.

13.350

79,80

1.1.2019

NV č. 273/2018 Sb.

12.200

73,20

1.1.2018

NV č. 286/2017 Sb.


Zaručená mzda

  • pro zaměstnance

Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

Skupina prací

 

Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu

Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc

od 1. 1. 2023

od 1. 1. 2022

od 1. 1. 2021

od 1. 1. 2020

od 1. 1. 2019

od 1. 1. 2023

od 1. 1. 2022

od 1.1.2021

od 1. 1. 2020

1.

103,80

96,40

90,50

87,30

79,80

17.300

16.200

15.200

14.600

2.

106,50

106,50

99,90

96,30

88,10

17.900

17.900

16.800

16.100

3.

117,50

117,50

110,30

106,40

97,30

19.700

19.700

18.500

17.800

4.

129,80

129,80

121,80

117,40

107,40

21.800

21.800

20.500

19.600

5.

143,30

143,30

134,40

129,70

118,60

24.100

24.100

22.600

21.700

6.

158,20

158,20

148,40

143,20

130,90

26.600

26.600

24.900

24.000

7.

174,70

174,70

163,90

158,10

144,50

29.400

29.400

27.500

26.500

8.

207,60

192,80

181,00

174,60

159,60

34.600

32.400

30.400

29.200

 


Sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance

Od 1. 1. 2017 je § 4 Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění účinném k 1. 1. 2017, ZRUŠEN.

Pro zaměstnance - poživatele invalidního důchodu - platí stejné částky jako pro ostatní zaměstnance, viz výše.