On-line 3měsíční
intenzivní studium
DPH 2020

Input:

§ 109f ZDPH Povinnost vybrat a zaplatit daň

25.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.14.1090006
§ 109f ZDPH Povinnost vybrat a zaplatit daň

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 13a ZDPH – Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní

  • § 21 ZDPH – Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby

  • § 109c až 109e ZDPH – Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty

  • § 110 ZDPH – Zvláštní doplňkové celní prohlášení

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES

Nařízení Rady 282/2011

V § 109c až § 110 ZDPH jsou stanovena pravidla nového institutu – zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty.

Ustanovení § 109f stanoví, že osoba povinná k dani, která používá tento