On-line 3měsíční
intenzivní studium
DPH 2020

Překročení obratu pro vznik plátcovství

Ing. Jana Kolářová

Od jaké hranice obratu je třeba se zaregistrovat jako plátce DPH?

Úterý 19.10.2021

10:00 - 11:30

On-line seminář již proběhl.