On-line 3měsíční
intenzivní studium
DPH 2020

Input:

Pronájem vozidel do EU

14.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.21.6
Pronájem vozidel do EU

Ing. Pavel Novák

VYŠLO V ČÍSLE 21/2021

Česká s. r. o. pronajímá osobní automobily formou operativního leasingu do států EU. Odběrateli jsou rezidenti Německa (DE) a Slovenska (SK), právnické i fyzické osoby, plátci daně. Vozidla jsou používána pouze na území konkrétních členských států. Vystavují se platební kalendáře, na základě kterých je požadována měsíční úhrada. Dle smluv o zamezení dvojího zdanění mají odběratelé služby povinnost