On-line 3měsíční
intenzivní studium
DPH 2021

Input:

§ 109c ZDPH Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty (úvodní ustanovení)

22.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.14.1090003
§ 109c ZDPH Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty (úvodní ustanovení)

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 13a ZDPH – Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní

  • § 21 ZDPH – Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby

  • § 109d až § 109f ZDPH – Povolení k použití zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty

  • § 110 ZDPH – Zvláštní doplňkové celní prohlášení

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES

Nařízení Rady 282/2011

V § 109c až § 110 ZDPH jsou stanovena pravidla nového institutu – zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty. Tento režim je ve směrnici nazvaný jako zvláštní režim pro přiznání a odvod DPH při dovozu a stanoví jej novelizovaný čl. 369y až 369zc směrnice a novelizovaný čl. 63d nařízení.

Jak vyplývá z čl. 369y směrnice, tento zvláštní režim lze využít pro přiznání a odvod DPH z dovozu zboží v členském státě, v němž je odeslání či přeprava zboží ukončena.

Vzhledem ke skutečnosti, že novelou směrnice bylo zrušeno osvobození od DPH při dovozu zboží do 22 EUR, podléhají DPH při dovozu od 1. 7. 2021 veškeré dovozy zboží, kromě zvláštních výjimek (jak např. dovoz zboží osobám požívajícím diplomatických výsad a imunit, ozbrojeným silám členského státu NATO ad., viz § 71 ZDPH).

Administrativní a celní procedury při dovozu zboží byly směrnicí rozšířeny, takže je možné použít jeden z následujících způsobů:

1. standardní celní proceduru, kdy plátce přizná daň z dovozu zboží dle § 22 až § 23 ZDPH

2. zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty

3. zvláštní režim jednoho správního místo pro dovoz (IOSS).

Zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty nabízí zjednodušení oproti standardnímu postupu výběru daně při dovozu. Jedná se o režim, u nějž je správcem daně celní úřad.

K § 109c odst. 1 ZDPH

Odst. 1 stanoví, kdo může v tuzemsku použít zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty a na jaký dovoz jej lze použít. Tento režim může v tuzemsku použít osoba povinná k dani (tj. plátce nebo identifikovaná osoba), která podává v tuzemsku na účet jiné osoby celní prohlášení ohledně propuštění zboží do celního režimu volného oběhu. Takovou osobou může být např. celní deklarant, případně další osoby, které se podílejí na odeslání či dovozu zboží ze třetí země zákazníkům v rámci dodávek B2C do ČR, kterým