On-line 3měsíční
intenzivní studium
DPH 2021

Input:

§ 110 ZDPH Zvláštní doplňkové celní prohlášení

18.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.14.110
§ 110 ZDPH Zvláštní doplňkové celní prohlášení

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • § 13a ZDPH – Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní

  • § 21 ZDPH – Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby

  • § 109c až § 109f ZDPH

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES

Nařízení Rady 282/2011

V § 109c až § 110 ZDPH jsou stanovena pravidla nového institutu – zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty.

V § 110 je stanovena povinnost podat zvláštní doplňkové celní prohlášení a splatnost daně.

K § 110 odst. 1 ZDPH

Podle odst. 1 má osoba povinná k dani, která používá tento režim, povinnost podat doplňkové celní prohlášení za příslušný kalendářní měsíc do 15 dnů po skončení měsíce. Toto prohlášení podává souhrnně za všechny osoby, na jejichž účet jedná.

K § 110 odst. 2 ZDPH

Odst. 2