On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2020
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Aktuální účetní problémy a jejich daňové souvislosti

Tomáš Líbal

Na webináři se seznámíte s novými pravidly a praktickými postupy. Budou vysvětleny správná účetní a daňová řešení v oblastech, ve kterých se často chybuje v podvojném účetnictví podnikatelských subjektů. Výklad bude doplněn příklady a přehledy. Posluchači obdrží podkladový materiál zpracovaný lektorem.

Středa 6.10.2021

9:00 - 14:00

On-line seminář již proběhl.

Obsah webináře:

  • Účetní případy související s epidemií COVID-19
  • Nehmotný a hmotný majetek v účetnictví a daních, rozdělení, oceňování, účetní zachycení, dopad na základ daně z příjmů v souvislostech se změnami v zákonu o daních z příjmů v r. 2021
  • Technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku – odlišnost účetního a daňového vymezení – změny 2021
  • Manka a škody, vymezení, účtování, vazba na základ daně z příjmů a DPH, co není mankem a škodou z účetního a daňového pohledu - časté chyby
  • Sankce z obchodních vztahů z pohledu účtování a daňového posouzení v podmínkách roku 2021
  • Vybrané problémy při účtování o cizí měně z účetního a daňového pohledu – nové interpretace Národní účetní rady vztahující se k problematice cizí měny
  • Pohledávky – vybrané problémy, kde se často chybuje při účtování opravných položek a odpisu
  • Vybrané problémy u časového rozlišení nákladů a výnosů
  • Diskuze