On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Byty a nebytové prostory z pohledu daní

RNDr. Ivan Brychta

Rozebereme problematiku bytů, nebytových prostor a jednotek z pohledu daní (daně z příjmů, DPH a daně z nemovitých věcí).

Středa 20.10.2021

14:00 - 15:30

On-line seminář již proběhl.

Výběr z obsahu:

  • vymezení bytu, nebytového prostoru a jednotky v českém právu, související pojmy (bytová potřeba, zdanitelná jednotka, vybraná nemovitá věc apod.),
  • jednotka jako majetek daňově odpisovaný,
  • aplikace DPH u převodu jednotek a nájmů jednotek a bytů,
  • základní principy zdanění daní z nemovitých věcí,
  • související výklad a stanoviska GFŘ a MF.

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.