On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

IFRS v praxi - dvoudenní

27.5.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Seminář

IFRS v praxi - dvoudenní

Znáte rozdíly mezi IFRS a českými předpisy?[[discountblock]]

[[/discountblock]]

Ing. Martina Křivánková, FCCA

Zjistíte, jaké jsou základní rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy a tyto rozdíly použijete v praktických příkladech z praxe. Spolu s lektorkou projdete konkrétní příklad účetní závěrky sestavené podle IFRS a na ní si jednotlivé požadavky IFRS ukážete.

další termíny

IFRS školení - dva dny praktických poznatků od špičky v oboru.

Pro koho je IFRS školení určeno

Pro finanční ředitele, účetní, hlavní účetní, metodiky, analytiky a další profesionály, kteří se setkávají s účetnictvím vedeným podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).

Obsah IFRS školení:

Základní požadavky a vykazování IFRS pro následující oblasti:

 • Koncepční rámec,
 • IAS 1 Účetní závěrka podle IFRS,
 • IAS 7 Výkazy o peněžních tocích,
 • IAS 8 Účetní pravidla, změny účetních odhadů a opravy chyb,
 • IAS 16 Dlouhodobý hmotný majetek,
 • IAS 40 Investice do nemovitostí,
 • IAS 38 Dlouhodobý nehmotný majetek,
 • IAS 23 Výpůjční náklady,
 • IFRS 16 Leasing,
 • IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva
 • úvod do problematiky finančních nástrojů (IAS 32, IFRS 7 a 9),
 • IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky. 

Praktické detailní rozsáhlé příklady v oblasti:

 • Dlouhodobý majetek a leasing,
 • Výnosy z dlouhodobých a krátkodobých smluv se zákazníky.

U všech kapitol jsou uváděny a řešeny krátké příklady ilustrující probírané teoretické principy. Doporučujeme si proto vzít s sebou kalkulačku.

Lektor

Ing. Martina Křivánková, FCCA

Lektorka a konzultantka věnující se zejména oblasti IFRS (Mezinárodních standardů účetního výkaznictví) a finančnímu účetnictví obecně.  Před rokem 2004 pracovala v mezinárodní auditorské společnosti, kde se specializovala na audit výrobních a obchodních společností. Od roku 1996 je členkou mezinárodní účetní profesní asociace ACCA (Association of…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

27.5. – 28.5.2024

9:00 - 16:00

Praha

CUBE Office Center

Přihlásit

[[variantfullprice:SM10259]] Kč

[[variantpricecurrency:SM10259]]

27.5. – 28.5.2024

9:00 - 16:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit

[[variantfullprice:SM10260]] Kč

[[variantpricecurrency:SM10260]]

23.10. – 24.10.2024

9:00 - 16:00

Praha

CUBE Office Center

Přihlásit Připomenout

[[variantfullprice:SM10261]] Kč

[[variantpricecurrency:SM10261]]

23.10. – 24.10.2024

9:00 - 16:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

[[variantfullprice:SM10262]] Kč

[[variantpricecurrency:SM10262]]

Firemní školení na míru Vám rádi připravíme na poptavka@kursy.cz.

Školení na míru
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Daniela Staníčková, ESA s.r.o.

“Výklad lektorky srozumitelný a zajímavý, prostory a organizace velmi profesionální!„

Ing. Markéta Borská, RICOH Czech Republic, s.r.o.

“Vzhledem k tomu, že školení na téma IFRS jsem absolvovala poprvé, seminář byl přínosný. Paní Vojáčková je skvělý lektor!„

O tématu školení

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards - IFRS) a Mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards - IAS) není snadné aplikovat v praxi. Naše školení IFRS Vás ve dvou dnech naučí, jak na to. 

Seminář IFRS je prakticky zaměřený - přímo na kurzu IFRS porovnáme mezinárodní standardy ifrs a českou závěrku.