On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Osobní ochranné pracovní prostředky, stejnokroje

16.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

4.24
Osobní ochranné pracovní prostředky, stejnokroje

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Příloha č. 1: Vzor evidence osobních ochranných pracovních prostředků

Struktura vnitřního předpisu je zaměřena na:

1. Osobní ochranné pracovní prostředky (seznam, vymezení odpovědnosti)

2. Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky (seznam, vymezení odpovědnosti)

3. Ochranné nápoje

4. Jednotné pracovní oblečení (stejnokroje)

5. Stanovení výše paušálního příspěvku na čištění pracovních oděvů

6. Dopady pandemie Covid-19

Jedna z možných variant:

1. Osobní ochranné pracovní prostředky

1.1. Seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků podle pracovního zařazení

Vybavení zaměstnanců v dále uvedeném seznamu je maximální. Přidělené pracovní prostředky zůstávají majetkem firmy. Pracovní prostředky jsou zaměstnancům vydávány k osobnímu užívání natrvalo, případně na sjednanou dobu potřebnou k výkonu práce.

 

Pracovní zařazení   Vybavení   Životnost (počet měsíců)  
Zámečník   Ochranné brýle   12  
  Ochrana sluchu   12  
  Ochranné rukavice   1  
  Ochranný oblek   12  
  Ochranná obuv   12  
  Při práci venku – zimní kabát   72  
  Ušanka   36  
  Zimní obuv   72  
Lakýrník   Ochranné brýle   12  
  Ochranná čepice   12  
  Ochranné rukavice   1  
  Ochrana dýchacích orgánů   1  
  Pracovní oblek   6  
  Ochranná obuv   12  
  Ochranná zástěra   6  
  Zimní kabát   72  
  Ušanka   36  
  Zimní obuv   72  
Údržbář   ...   ...  
  ...   ...  
  ...   ...  

1.2. Stanovení odpovědnosti

  • za řádné přidělování pracovních prostředků dle seznamu odpovídá ..............

  • za řádné vedení evidence těchto prostředků (viz příloha) odpovídá ..............

  • za kontrolu jejich používání odpovídá ..............

  • za objednávání potřebného množství odpovídá .............

  • za předkládání návrhů na úpravy vydaného seznamu odpovídá .............

2. Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky

2.1. Seznam poskytovaných mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

 

Pracovní zařazení   Klasifikace pracovní činnosti   Prostředek   Množství za měsíc  
Zámečník   Práce nečistá   Čisticí pasta   500 g  
Lakýrník   Práce nečistá   Čisticí pasta   500 g  
    Rozpouštědlo   1.000 g  
Administrativa   Práce čistá   Mýdlo toaletní   100 g  

2.2. Stanovení odpovědnosti

  • za řádné přidělování pracovních prostředků dle seznamu odpovídá ..............

  • za objednávání potřebného množství odpovídá .............

  • za předkládání návrhů na úpravy vydaného seznamu odpovídá .............

3. Ochranné nápoje, specifické účinné doplňky stravy a zajištění pitné vody apod.

- sestavení dle konkrétních podmínek firmy

3.1. Seznam ...

3.2. Stanovení odpovědnosti ...

4. Jednotné pracovní oblečení (stejnokroje)

4.1. Seznam ...

4.2. Stanovení odpovědnosti ...

5. Stanovení výše paušálního příspěvku na čištění pracovních oděvů

Stanovení výše příspěvku: kalkulace vychází například ze spotřeby pracího prášku, elektrické energie, vody, odpisu pračky za předpokladu, že pracovní oděv se pere 1x týdně apod.

Příloha č. 1: Vzor evidence osobních ochranných pracovních prostředků

(obdobně i mycí čisticí a dezinfekční prostředků, případně stejnokrojů, ochranných nápojů ...)

 

Zaměstnanec:   Druh prostředku:   Poskytnuto dne:   Podpis příjemce:   Poznámka:  
.......................   .......................   .......................   .......................   .......................  
.......................   .......................   .......................   .......................   .......................  
.......................   .......................   .......................   .......................   .......................  

6. Dopady pandemie Covid-19

V souvislosti s dopady pandemie Covid-19 mohou zaměstnavatelé zajišťovat například dobrovolné/povinné testování zaměstnanců nebo pořízení ochranných pomůcek (roušky).

Dle vyjádření finanční správy jsou povinné testy daňově uznatelným nákladem.

U dobrovolných testů není vyjádření finanční správy jednoznačné. Pokud zaměstnavatel s ohledem na nebezpečí šíření nákazy mezi zaměstnanci na pracovišti provádí preventivní opatření (měření teploty při vstupu na pracoviště, "dobrovolné", tedy zaměstnavateli nenařízené zvláštním předpisem, testování zaměstnanců na SARS-CoV-2), může se jednat o výdaje definované v ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) ZDP bod 1. Důkazní břemeno ve věci opodstatněnosti daného opatření v konkrétním případě je v této souvislosti na daňovém subjektu (§ 92 daňového řádu). Jiná situace je v okamžiku, kdy toto testování poskytuje zaměstnavatel jako zaměstnanecký benefit, kdy zaměstnavatel uhradí zaměstnancům testování, které přímo nesouvisí s prací, např. při odjezdu na zahraniční dovolenou či návratu z ní, apod. Pak náklady spojené s tímto testováním nejsou u zaměstnavatele daňově účinné dle ustanovení § 25 odst. 1 písm. h) a zároveň jsou u zaměstnance osvobozené dle ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů.

Pořízení ochranných prostředků pro ochranu zaměstnanců před koronavirem a onemocněním COVID-19 (roušky, dezinfekce, případně další ochranné pomůcky pro ochranu) je daňovým nákladem, pokud zaměstnavatel poskytne uvedené prostředky zaměstnancům. Musí především existovat souvislost s ekonomickou činností a zdanitelnými příjmy zaměstnavatele. Tedy by tyto prostředky měly být určeny k použití při práci v rámci pracovněprávního vztahu.

Komentář:

Povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnancům, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví, potřebné osobní ochranné pracovní prostředky a mycí, čistící a dezinfekční prostředky, popřípadě též ochranné nápoje, stanoví zákoník práce v § 104 ZP.

Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen