On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Platební karty

6.4.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

4.31
Platební karty

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o platebních kartách je zaměřena na:

1. Evidenci platebních karet firmy

2. Vymezení zaměstnanců, kteří mohou platební karty používat

3. Povinnosti zaměstnanců při používání platební karty (účel použití)

4. Vyúčtování plateb

Jedna z možných variant:

1. Evidence platebních karet

Zaměstnavatel může svým zaměstnancům poskytnout platební kartu firmy k úhradě některých pracovních výdajů.

Evidenci platebních karet zajistí asistentka ředitele........

2. Zaměstnanci, kteří mohou karty používat:

.....

.....

3. Povinnosti zaměstnanců při používání platební karty firmy (účel použití)

Zaměstnanec je povinen používat platební kartu v souvislosti s vykonáváním pracovní činnosti, zejména:

  • drobné nákupy materiálu,

  • nákupy pohonných hmot,

  • placení oprav firemních vozidel

  • úhradu cestovních výdajů apod.

Limit čerpání: 5 000 Kč.

Čerpání