On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Režim statutárních fondů

10.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

4.20.1
Režim statutárních fondů

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o statutárních fondech je zaměřena na:

1. Vymezení sociálního fondu (tvorbu, určení, čerpání)

2. Vymezení ostatních fondů (tvorbu, určení, čerpání)

Jedna z možných variant:

1. Sociální fond – tvorba, určení, čerpání

Tvorba: ...... % z disponibilního zisku

Určení: fond bude sloužit zaměstnancům firmy k účelům:

  • rekreace

  • závodního stravování

Podmínky čerpání: ................

2. Stimulační fond – tvorba, určení, čerpání

Tvorba: .......... % z disponibilního zisku

Určení: fond bude sloužit zaměstnancům firmy k účelům:

  • odměny v závislosti na zisku

  • odměny k životním jubileím

Podmínky čerpání .................

Komentář:

Tento vnitřní předpis je třeba zpracovat, pokud účetní jednotka tyto fondy vytváří v souladu se stanovami nebo společenskou smlouvou. Je třeba stanovit v souladu se stanovami nebo společenskou smlouvou tvorbu fondů, účely a podmínky čerpání prostředků.

Podobný předpis je nutno