On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Srovnávací informace v účetních výkazech

8.12.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

1.53 Srovnávací informace v účetních výkazech

Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Právní úprava

§ 4 odst. 5 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

2016–2017   2018–2022  
Vyhláška požaduje, aby v případě rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o změnách vlastního kapitálu každá z vykazovaných položek obsahovala také informaci o výši této položky v předcházejícím účetním období.   Tento požadavek je doplněn i u přehledu o peněžních tocích, kde by se měla také vykazovat srovnatelná položka za předcházející účetní období.  

Komentář:

V účetních výkazech vždy platilo pravidlo, že vedle položek běžného účetního období jsou vykazovány srovnatelné položky minulého účetního období. To se vždy týkalo rozvahy, a výkazu zisku a ztráty. Po zavedení přehledu o změnách vlastního