On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu

19.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu

Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Ř. výkazu Obsah položky (způsob výpočtu) Přiřazené účty
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 601; 602
II. Tržby za prodej zboží 604
A Výkonová spotřeba 501; 502; 503; 504; 511; 512; 513; 518
B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 581; 582; 583; 584
C. Aktivace (-) 585; 586; 587; 588
D. Osobní náklady 521; 522; 523; 524; 526; 525; 527; 528
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 551; 557; 559; 558
III. Ostatní provozní výnosy 641; 642; 644; 646; 647;648; 649; 697
F. Ostatní provozní náklady 531; 532; 538; 541; 542; 543 AÚ; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 552; 554; 555; 597
* Provozní výsledek hospodaření (+/-)
IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly 661 AÚ; 665 AÚ
G. Náklady vynaložené na prodané podíly 561 AÚ
V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 661 AÚ; 665 AÚ
H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 561 AÚ; 566 AÚ
VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 662; 665
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 574; 579
J. Nákladové úroky a podobné náklady 562
VII. Ostatní finanční výnosy 661 AÚ; 663; 664; 666; 667; 668; 669; 698
K. Ostatní finanční náklady 543 AÚ; 561 AÚ; 563; 564; 565; 566 AÚ; 567; 568; 569; 598
* Finanční výsledek hospodaření (+/-)
** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
L. Daň z příjmů 591; 595; 599; 592
** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)