On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Výsledek hospodaření minulých let

25.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

1.55 Výsledek hospodaření minulých let

Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Právní úprava

§ 15a odst. 1 a 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Výsledek hospodaření minulých let

2016–2017   2018–2023   2024  
V rozvaze jsou jako samostatné položky vykazovány "Nerozdělený zisk minulých let" a "Neuhrazená ztráta minulých let".   Vyhláška zavádí jednu společnou položku "Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let". Následně pak přečíslovává jako druhou položku "Jiný výsledek hospodaření".   Rozvahová položka "A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let" nově obsahuje rozdíly z přechodu na měnu účetnictví. Naopak se vypouští první účtování odložené daně.  

Komentář:

Jedná se o určité zjednodušení převedeného výsledku hospodaření minulých let, kterým může být buď zisk, nebo ztráta. Dosud se vykazovaly převedený zisk nebo převedená ztráta samostatně. Novela vyhlášky doporučuje jejich vykazování pouze v jedné položce, která je buď kladná (nerozdělený zisk minulých let), nebo záporná (neuhrazená ztráta minulých let).

Přechodná ustanovení uvádějí, že pokud účetní jednotka vykazovala nerozdělený zisk minulých let a neuhrazenou ztrátu minulých let jako samostatné položky na samostatných řádcích, musí upravit srovnávací informace minulého účetního období a tyto položky sloučit do jedné položky