On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Výsledek hospodaření minulých let

10.12.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

1.55 Výsledek hospodaření minulých let

Prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Výklad právní věty
§ 15a odst. 1 a 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Výsledek hospodaření minulých let

2016–2017   2018–2023  
V rozvaze jsou jako samostatné položky vykazovány „Nerozdělený zisk minulých let” a „Neuhrazená ztráta minulých let”.   Vyhláška zavádí jednu společnou položku „Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let”. Následně pak přečíslovává jako druhou položku „Jiný výsledek hospodaření”.  

Komentář:

Jedná se o určité zjednodušení převedeného výsledku hospodaření minulých let, kterým může být buď zisk, nebo ztráta. Dosud se vykazovaly převedený zisk nebo převedená ztráta samostatně. Novela vyhlášky doporučuje jejich vykazování pouze v jedné položce, která je buď kladná (nerozdělený zisk minulých let), nebo záporná (neuhrazená ztráta minulých let).

Přechodná ustanovení