On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Zálohy na podíly na zisku

23.3.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

4.20.2
Zálohy na podíly na zisku

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu je zaměřena na:

1. Vymezení zálohy na výplatu podílů na zisku

2. Účtování zálohy na výplatu podílů na zisku

Jedna z možných variant:

1. Vymezení zálohy na výplatu podílů na zisku

Zálohy na výplatu podílů na zisku lze vyplácet jen ve zcela specifických případech. Tyto zálohy lze vyplácet v případě rozhodnutí o zálohách na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že obchodní korporace má dostatek prostředků na rozdělení zisku.

Součet záloh na podíl na zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů tvořených ze zisku, které může obchodní korporace použít podle svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou

K výplatě zálohy nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není obchodní korporace oprávněna měnit.

Vlastní podíly na zisku (nikoliv zálohy) se vyplácí v případě rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní korporace o rozdělení zisku na základě řádné, případně mimořádné účetní závěrky.

2. Účtování zálohy na výplatu podílů na zisku

Účetní případ   MD   D  
Záloha na výplatu podílů na zisku*)   432   364  
Vyúčtování zálohy na základě rozhodnutí o rozdělení zisku**)   431   432  

*) Záloha na výplatu podílu na zisku v případě rozhodnutí o zálohách na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že obchodní korporace má