On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Zatřiďování majetku a služeb z pohledu daňových zákonů

11.11.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

Seminář

Zatřiďování majetku a služeb z pohledu daňových zákonů

Seznamte se podrobněji se statistickými klasifikacemi používanými v daňových zákonech [[discountblock]]

[[/discountblock]]

RNDr. Ivan Brychta

Na semináři blíže proniknete do tajů statistických klasifikací používaných v daňových zákonech a ujasníte si jejich praktickou aplikací v daňových zákonech, zejména s ohledem na zatřiďování majetku a služeb pro účely daně z příjmů a DP. Zároveň vás upozorníme na aktuální daňové novinky související s oblastí majetku, určení jeho vstupní ceny a způsobu odpisování.

další termíny

Seminář je vhodný:

pro pracovníky a referenty ekonomických a investičních útvarů, účetní podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, a další osoby, které se danou problematikou zabývají. Zejména pak pro ty, kteří pořizují majetek či provádějí na něm opravy či technické zhodnocení, anebo pro ty, kteří potřebují umět zatřídit majetek či služby pro potřeby např. daně z příjmů nebo DPH.

Obsah semináře: 

  • principy klasifikací užívaných v daních (např. CZ-CC, CZ-CPA, CZ-NACE, HS/CN), metodika jejich použití, vazby mezi klasifikacemi, vztah k daňovým zákonům,
  • aplikace klasifikací při zatřiďování majetku pro účely daně z příjmů, zejména zařazení majetku do odpisových skupin, vč. výkladu související problematiky (co je a není součástí nemovité věci, samostatný majetek versus soubor movitých věcí),
  • novinky (schválené i ty očekávané) a zajímavé výklady pro oblast majetku, jeho ocenění a zařazení do užívání (náplň bude přizpůsobena vývoji legislativy v době konání semináře),
  • použití klasifikací v zákoně o DPH, metodika vedoucí k určení zboží a služeb podléhajících první a druhé snížené sazbě DPH, aplikace první snížené sazby u staveb pro bydlení, rozlišení stavebních a montážních prací pro přenos daňové povinnosti v tuzemsku na příjemce, postup při přenesené daňové povinnosti u komodit podle nařízení vlády apod.,
  • aplikace klasifikací v dalších daňových zákonech (daň z nemovitých věcí, spotřební a energetické daně).

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny aktuální postupy a novinky ve srovnání s předchozím stavem.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

11.11.2024

9:00 - 14:00

Praha

Evropská 423/178, Praha 6

Přihlásit Připomenout

[[variantfullprice:SM10575]] Kč

[[variantpricecurrency:SM10575]]

11.11.2024

9:00 - 14:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

[[variantfullprice:SM10576]] Kč

[[variantpricecurrency:SM10576]]

Firemní školení na míru Vám rádi připravíme na poptavka@kursy.cz.

Školení na míru
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Lenka Vykoukalová, Západočeská univerziva v Plzni

“Více lektorů jako je pan RNDr. Ivan Brychta!„

Ing. Ivana Hechtová, Arcibiskupství pražské

“Výklad pana lektora byl profesionální, srozumitelný a aktuální (včetně novinek a výhledu do dalších let).„

Marie Gillichová, Západočeská univerziva v Plzni

“Pan Brychta je jednoznačně odborník, výklad byl naprosto vyčerpávající!„

Linda D.

“Maximální spokojenost s celým seminářem a jeho průběhem.„

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné:

přenos daňové povinnosti, opravy majetku, zatřiďování majetku, zatřiďování služeb, technické zhodnocení, vstupní cena majetku, Ivan Brychta, školení Praha atd.