On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetní závěrka 2019
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Jednotlivé testy na kontrolu účetnictví

24.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.2
Jednotlivé testy na kontrolu účetnictví

Ing. Tomáš Bartoš

Testy vedoucí k minimalizaci chyb v oblasti inventarizace majetku a závazků

Testy vedoucí k minimalizaci chyb v oblasti dlouhodobého majetku

Testy vedoucí k minimalizaci chyb v oblasti zásob Zásoby A

Testy vedoucí k minimalizaci chyb v oblasti zásob Zásoby B

Testy vedoucí k minimalizaci chyb v oblasti krátkodobého finančního majetku

Testy vedoucí k minimalizaci chyb v oblasti pohledávek

Testy vedoucí k minimalizaci chyb v oblasti závazků

Testy vedoucí k minimalizaci