On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetní závěrka 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Čas na účetní závěrku

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor nejdůležitějších účetních pravidel a postupů v souvislosti s účetní závěrkou podnikatelských subjektů, jako je inventarizace majetku a závazků, vč. proúčtování inventurních rozdílů, prověřování oprávněnosti rezerv a opravných položek, účtování o odložené dani nebo o daňové povinnosti.

Středa 6.12.2023

14:00 - 15:30

86 volných míst

Garance

Výběr z obsahu:

  • Účetní vymezení problematiky inventarizace majetku a závazků (fyzické a dokladové inventury, termíny, postupy a další)
  • Promítnutí výsledků inventur (záměna materiálu, přebytky, manka a škody) v účetnictví, vazba na daň z příjmů a případně i na povinnost ve vztahu k DPH
  • Prověřování oprávněnosti rezerv a opravných položek
  • Odložená daň a její stanovení
  • Daňová povinnost a její promítnutí v účetnictví
  • Související účtování v příkladech
  • Související výklady a stanoviska GFŘ a MF

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Přihlásit