On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetní závěrka 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Elektronický svět účetních a daňařů

MVDr. Milan Vodička

Naučíte se, jak elektronicky komunikovat především se správcem daně, ale i dalšími orgány veřejné moci, budete upozorněni na odlišnosti v soukromoprávním styku. Náplní jsou dále požadavky na digitální písemnosti právního jednání, na možnosti identifikace a autentizace. Zmíníme i rizika vyplývající z používání informačních technologií.

Středa 8.12.2021

9:00 - 11:30

93 volných míst

Garance

Webinář je určen:

účetním, ekonomům, auditorům, daňovým poradcům a asistentům.

Obsah webináře:

 • IT novinky v oblasti daní a účetnictví
 • Na čem se pracuje a co se chystá v tzv. eGovernmentu
 • Digitální legislativa – aktuální situace a výhled do budoucna
 • Novela daňového řádu – hlavní změny
 • Nový portál MoJe daně, změny a novinky
 • Podání v oblasti sociálního a zdravotního pojištění
 • Digitální eIdentita, Portál občana – ukázky využití v praxi
 • Písemnosti v elektronické podobě – pohled účetní a daňový
 • Elektronické ověřování údajů – rejstříky, portály, co lze zjistit přes internet
 • Nespolehlivý plátce, riziko ručení, internetové registry DPH a VAT
 • Elektronická daňová tvrzení, specifika pro oblast DPH
 • Ukládání písemností – zajištění neměnnosti a průkaznosti, praktické nástroje
 • Výhody a nevýhody použití emailu, datové schránky, portálů
 • Evropský rozměr – jak je to v EU?
 • Rizika a hrozby v oblasti IT a jak se jim vyhýbat
Přihlásit