On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetní závěrka 2022
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Inventarizace majetku

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor účetních pravidel a postupů pro inventarizaci majetku a závazků a zdůraznění související daňové problematiky (daň z příjmů, DPH).

Zveřejněno 22.11.2022

Délka videa: 01:40:32

Garance

Výběr z obsahu:

  • Účetní vymezení problematiky inventarizace majetku a závazků (fyzické a dokladové inventury, termíny, postupy, náležitosti)
  • Promítnutí výsledků inventur (záměna materiálu, přebytky, manka a škody)
  • Prověřování oprávněnosti rezerv a opravných položek
  • Související účtování v příkladech
  • „Inventarizace“ při vedení daňové evidence u fyzických osob
  • Daňový režim zjištěných inventurních rozdílů (vč. pohledu zákona o DPH)
  • Problematika ztratného
  • Související výklad GFŘ a MF.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.