On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetní závěrka 2022
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 1. lekci

19.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

102
Kontrolní otázky a procvičení k 1. lekci

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Označte křížkem ve sloupci ANO/NE pravdivost (ANO) či nepravdivost (NE) uvedeného tvrzení.

Č.  Tvrzení  Ano  Ne  Body
1.  Podle mezinárodních účetních standardů účtují a sestavují účetní závěrku všechny účetní jednotky se zákonnou povinností auditu.