On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetní závěrka 2022
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Příprava na účetní závěrku a uzavření účetního období

Ing. Ivana Zatloukalová

Účastníci tohoto on-line semináře budou seznámeni se základními legislativními nařízeními a změnami v oblasti účetní problematiky spojené s koncem roku, sestavování ročních účetních výkazů uzavírání a otevírání účetních knih.

Úterý 29.11.2022

14:00 - 16:00

On-line seminář již proběhl.

Obsah webináře:

Účetní závěrka

Uzávěrkové a závěrkové účetní operace na konci účetního období:

 • provedení inventarizace a proúčtování inventurních rozdílů,
 • časové rozlišení,
 • dohadné položky,
 • přepočty cizí měny a účtování kurzových rozdílů na konci roku,
 • opravné položky k pohledávkám a dalšímu majetku,
 • tvorba rezerv,
 • účetní odpisy, daňové odpisy,
 • přecenění CP,
 • vypořádání výsledku hospodaření z minulého účetního období,
 • daň z příjmů splatná, daň z příjmů odložená (odložený daňový závazek a pohledávka),
 • uzavírání účetních knih,
 • sestavení přílohy k účetní závěrce,
 • povinnost auditu, zveřejnění a archivace.

Webinář je určen pro:

účetní a pracovníky v účetních kancelářích, kteří se chtějí seznámit s přípravou a účtováním roční závěrky.