On-line 3měsíční
intenzivní studium
DPH 2022

Input:

§ 110zzi ZDPH Postavení poskytovatele evidované platební služby

29.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

2.14.110005209
§ 110zzi ZDPH Postavení poskytovatele evidované platební služby

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

§ 110zz až § 110zzg ZDPH

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES

 

Komentář:

Poskytovatel evidované platební služby má pro účely evidence přeshraničních plateb postavení daňového subjektu.

Správcem daně je v případě evidence přeshraničních plateb