On-line 3měsíční
intenzivní studium
DPH 2022

Input:

Nárok na odpočet DPH na vstupu u silniční přepravy osob

9.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2024.9.12
Nárok na odpočet DPH na vstupu u silniční přepravy osob

Ing. Zdeněk Kuneš

VYŠLO V ČÍSLE 9/2024

Plátce daně z přidané hodnoty uskutečňuje silniční přepravu osob v ČR. Plátce má uzavřenou smlouvu s krajem na realizaci přepravních služeb v režimu závazku veřejné služby, kdy kraj poskytuje kompenzaci, která dle informace finanční správy není předmětem DPH, daň na výstupu se neuplatňuje a částka poskytnutá krajem