On-line 3měsíční
intenzivní studium
DPH 2022

Input:

Poskytnutí služby s místem plnění v EU českému plátci

18.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.2200.5
Poskytnutí služby s místem plnění v EU českému plátci

Ing. Ivana Langerová

Český subjekt 1 (plátce DPH) poskytne službu jako subdodavatel českému subjektu 2 (plátci DPH), který fakturuje celou zakázku zahraničnímu subjektu (plátci DPH). Služba je realizována v jiném členském státě EU. Konkrétně se jedná o sochařské práce provedené v Maďarsku. Jak se v dané situaci účtuje DPH při fakturaci subjektem 1 subjektu 2? Je subjekt