On-line 3měsíční
intenzivní studium
DPH 2022

Input:

Přefakturace a DPH

6.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

2024.0910.4
Přefakturace a DPH

Ing. Zdeněk Kuneš

Žádali jsme o zábor jako stavební firma pro investora, který je neplátce DPH. Zábor jsme zaplatili ve výši 223 tis. Kč a místní poplatek 149 tis. Kč, obojí s 0 % DPH od Městských částí. Teď bychom ho měli přefakturovat a nevíme, zda jsme povinni navýšit o DPH.

  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (ZDPH), ve znění pozdějších předpisů

    • - § 36 odst. 13 – Částka, která se nezahrnuje do základu daně