On-line 3měsíční
intenzivní studium
DPH 2022

Input:

Sazba DPH u pokládky zámkové dlažby

4.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.1400.3
Sazba DPH u pokládky zámkové dlažby

Ing. Zdeněk Kuneš

Jaká sazba DPH bude uplatněna u pokládky zámkové dlažby u rodinného domu, jaká u bytového domu? Považuje se zámková dlažba za příslušenství rodinného či bytového domu, aby mohla být použita snížená sazba DPH?

V § 48 odst. 5 písm. c) ZDPH je v souladu s novým občanským zákoníkem definována stavba, která byla podle předpisů platných do konce roku 2014 "příslušenstvím" bytového nebo rodinného