On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

187/2016 Sb., Zákon o dani z hazardních her, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 187/2016 Sb., Zákon o dani z hazardních her, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 26. května 2016
o dani z hazardních her
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
298/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 9 odst. 2
80/2019 Sb.
(k 1.4.2019)
mění § 3 a § 8; nová přechodná ustanovení
364/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 4 písm. a); nové přechodné ustanovení
283/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 12
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
DAŇ
§ 1
Poplatník daně
Poplatníkem daně z hazardních her je
a)  držitel základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je takového povolení potřeba, nebo
b)  ohlašovatel hazardní hry nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je potřeba ohlášení.
§ 2
Předmět daně
(1)  Předmětem daně z hazardních her je provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry, pokud
a)  je k provozování této hry potřeba základní povolení podle zákona upravujícího hazardní hry, nebo
b)  tato hra má být podle zákona upravujícího hazardní hry ohlášena.
(2)  V případě sdílené loterie se za provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry považuje rovněž přijímání vkladů ze sdílené herní jistiny a poskytování výher do sdílené herní jistiny.
(3)  V případě hazardní hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, při které účastník hazardní hry hraje proti cizímu účastníkovi hazardní hry, se za provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry považuje rovněž provozování pro tohoto cizího účastníka hazardní hry.
§ 3
Základ daně
(1)  Základ dílčí daně činí částka, o kterou úhrn přijatých vkladů přepočtených na české koruny převyšuje součet úhrnu vyplacených výher přepočtených na české koruny a úhrnu vrácených vkladů přepočtených na české koruny z
a)  okamžité loterie
1.  provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu v případě základu dílčí daně z internetových okamžitých loterií,
2.  jiné než podle bodu 1 v případě základu dílčí daně z ostatních okamžitých loterií,
b)  jiné než okamžité loterie, u které nejkratší rozestup mezi slosováními stanovený v základním povolení činí nejvýše 15 minut,
1.  provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu v případě základu dílčí daně z internetových rychlých loterií,
2.  jiné než podle bodu 1 v případě základu dílčí daně z ostatních rychlých loterií,
c)  loterie jiné než podle písmene a) nebo b)
1.  provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu v případě základu dílčí daně z internetových běžných loterií,
2.  jiné než podle bodu 1 v případě základu dílčí daně z ostatních běžných loterií,
d)  kursové sázky s výjimkou živé kursové sázky
1.  provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu v případě základu dílčí daně z internetových běžných kursových sázek,
2.  jiné než podle bodu 1 v případě základu dílčí daně z ostatních běžných kursových sázek,
e)  živé kursové sázky
1.  provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu v případě základu dílčí daně z internetových živých kursových sázek,
2.  jiné než podle bodu 1 v případě základu dílčí daně z ostatních živých kursových sázek,
f)  totalizátorové hry
1.  provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu v případě