On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

527 - Zákonné sociální náklady

15.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

527 – Zákonné sociální náklady

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Účet používají účetní jednotky, které hradí zaměstnancům další náklady na zlepšení pracovních a sociálních podmínek, které jsou daňově uznatelným nákladem z hlediska daně z příjmů v plné výši nebo v rámci limitu stanoveného ZDP či dalšími právními předpisy.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Stravování zaměstnanců

§ 25 až § 27 ZoÚ, § 24 vyhlášky č. 500/2002 Sb., části 3.1. a 3.4. ČÚS 019

NÚR

Výkaz zisku a ztráty: D.2.2. – Ostatní náklady

 
Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. PF,
VZ,
P
Pořízení výkonů pro zlepšení pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců uznaných zákonem o daních z příjmů jako náklady na dosažení, udržení a zajištění příjmů:


a) dodavatelsky, za hotové 527 321,
325,
211
§ 24 odst. 2 písm. j) ZDP
b) ve vlastní režii 527 586
2. PF,
P
Nákup stravenek (faktura, výdajový pokladní doklad): 321,
211
*) § 24 odst. 2 písm. j) ZDP (bod 4)
a) hodnota stravenek 213
b) provize 518,
527

c) DPH k provizi 343
3. VZ,
P
Výdej stravenek zaměstnancům: 527 213
4. P,
PF
Nákup a předání jednotného pracovního oblečení zaměstnancům 527 321
211

5. P Paušální náhrada na udržování pracovního oblečení 527 211 Častěji se používá účet 548.
6. P Poskytnutí zájezdu zaměstnanci maximálně do výše souhrnného limitu poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období (limit platí pro veškerá nepeněžní plnění poskytnutá zaměstnanci) 527 211 § 6 odst. 9 písm. d) ZDP **)
  • částka nad limit

528 211

Poznámka:

*) Za předpokladu sjednání se zaměstnanci je daňovým nákladem na straně zaměstnavatele podle § 24 odst. 2 písm. j) ZDP (bod 4).

Příspěvek na stravování, pod který se od 1. 1. 2024 zahrnuje stravování ve stravovacím zařízení zaměstnavatele, nepeněžní příspěvek na stravování u jiného subjektu (stravenky) a peněžitý příspěvek na stravování. Pro osvobození příspěvku na stravování od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti platí, že