On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

527 - Zákonné sociální náklady

25.3.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

527 – Zákonné sociální náklady

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Účet používají účetní jednotky, které hradí zaměstnancům další náklady na zlepšení pracovních a sociálních podmínek, které jsou daňově uznatelným nákladem z hlediska daně z příjmů v plné výši nebo v rámci limitu stanoveného ZDP či dalšími právními předpisy.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Stravování zaměstnanců

§ 25–27 ZoÚ, § 24 vyhlášky č. 500/2002 Sb., části 3.1. a 3.4. ČÚS 019
NÚR

Výkaz zisku a ztráty: D.2.2. – Ostatní náklady

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. PF,
VZ,
P
Pořízení výkonů pro zlepšení pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců uznaných zákonem o daních z příjmů jako náklady na dosažení, udržení a zajištění příjmů:


a) dodavatelsky, za hotové 527 321,
325,
211
§ 24 odst. 2 písm. j) ZDP
b) ve vlastní režii 527 586
2. PF,
P
Nákup stravenek (faktura, výdajový pokladní doklad): 321,
211
*)
a) hodnota stravenek 213
b) provize 518,
527

c) DPH k provizi 343
3. VZ,
P
Prodej stravenek zaměstnancům: 213
a) 55 % z ceny (podle ZDP daňový výdaj) 527 § 24 odst. 2 písm. j) ZDP (bod 4)
b) 45 % z ceny nad limit ZDP 528
4. P,
VZ
Úhrada od zaměstnanců:


a) výnos ve výši 45 % 648
b) v hotovosti 211
c) srážkou ze mzdy 331
5. P,
PF
Nákup a předání jednotného pracovního oblečení zaměstnancům 527 321
211

6. P Paušální náhrada na udržování pracovního oblečení 527 211 Častěji se používá účet 548.
7. P Poskytnutí zájezdu zaměstnanci nejvýše v hodnotě 20 000 Kč ročně jako nepeněžní plnění (pořízení zájezdu) 527 211 § 6 odst. 9 písm. d) ZDP **)
  • částka nad 20 000 Kč

528 211

Poznámka:

Částka 55 % z ceny jednoho jídla v průběhu jedné směny je daňově uznatelná maximálně do výše 70 % stravného stanoveného podle § 176 odst. 1 ZP pro pracovní cestu v trvání 5 až 12 hodin.

*) Podle § 24 odst. 2. písm. j) ZDP (bod 4) mohou být daňovým nákladem zaměstnavatele, v souvislosti se stravováním zaměstnanců, výdaje (náklady):

  • na provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin,

  • na příspěvky na stravování prostřednictvím jiných subjektů jako nepeněžní plnění až do výše 55 % ceny 1 jídla za 1 směnu, max. 70 % horní hranice stravného, jež lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě 5 až 12 hodin,

  • na tzv. stravovací paušál, tzn. peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při