On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetnictví 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

548 - Ostatní provozní náklady

21.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

548 – Ostatní provozní náklady

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují ostatní náklady neúčtované na předcházejících účtech, které se týkají provozní oblasti.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací

§ 25–27 ZoÚ, § 28 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, části 3.1. a 3.6. ČÚS 019

KDP, NÚR

Výkaz zisku a ztráty: F.5. – Jiné provozní náklady

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Zúčtování rozdílu z vypořádání odpočtu DPH při uplatňování daně koeficientem za celý rok, při snížení nároku na odpočet a též při odpočtu DPH u zásob a služeb, které už byly spotřebované nebo prodané 548 343
2. VZ Zúčtování pojistného u majetku z odpovědnosti za škodu 548 325,
379
§ 24 odst. 2 písm. e) ZDP
3. VZ Převod výdajů na dokončené technické zhodnocení DHM, které nedosáhly částky stanovené vnitřním předpisem ÚJ 548 042 § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP
ÚJ stanovuje limit pro technické zhodnocení sama, a to v ocenění určeném pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku.
*)
4. VZ Spotřeba preferenčních limitů, které nelze odpisovat podle času nebo výkonů, a spotřeba povolenek na emise 548 019,
079
§ 6, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
5. VZ Předpis náhrady škod placených:

§ 25 odst. 2 ZDP **)
a) společníkům 548 365
b) zaměstnancům 548 333
c) obchodním korporacím ve skupině 548 361
d) ostatním 548 379
e) předpis dluhu v případě, kdy neznáme přesnou výši částky škody 548 389 ČÚS 017
6. VZ Předpis nároku zaměstnance na náhradu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 548 333 § 24 odst. 2 písm. p) ZDP
7. VZ Předpis poskytovaných paušálů vyplácených zaměstnancům na čištění a praní pracovních oděvů, použití vlastního nářadí apod. 548 333 § 24 odst. 2 písm. x) ZDP
8. VZ Předpis příspěvků právnickým osobám, jejichž plnění vyplývá ze zákona (např. Komoře auditorů, Komoře daňových poradců za členství poplatníka jako právnické osoby, příspěvek Svazu účetních apod.) 548 379 § 24 odst. 2 písm. d) ZDP
9. VZ Ostatní dobrovolné příspěvky 548 379 § 25 ZDP – daňově neuznatelné