On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetní závěrka 2020
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Zásoby A - test 2017

3.5.2017, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásoby A - test 2018

18.5.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásoby B - test 2017

10.5.2017, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásoby B - test 2018

11.6.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásoby - způsob B - test 2016

23.11.2016, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásoby A - test 2019, 2020, 2021, 2022Garance

13.5.2019, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásoby B - test 2019, 2020, 2021, 2022Garance

23.7.2019, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásoby - způsob A (příp. i způsob B) - test 2016

23.11.2016, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnosy - test 2018

27.4.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnosy - test 2019, 2020, 2021, 2022Garance

8.10.2019, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náklady - test 2019, 2020, 2021, 2022Garance

15.10.2019, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náklady - test 2018

18.4.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Závěrečný test k účetnictví 2021 - CERTIFIKAČNÍ

26.3.2021, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Závěrečný test k účetnictví 2022 - CERTIFIKAČNÍGarance

8.3.2022, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlouhodobý hmotný majetek - test 2016

21.11.2016, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náklady - test 2017

17.5.2017, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hmotný majetek - test 2017

21.4.2017, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náklady v účetnictví - test 2016

16.11.2016, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úvěrové finanční nástroje - test 2019, 2020

25.7.2019, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úvěrové finanční nástroje - test 2021, 2022Garance

3.9.2021, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlouhodobý nehmotný majetek - test 2017

26.10.2017, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlouhodobý nehmotný majetek - test 2019

25.9.2019, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlouhodobý nehmotný majetek - test 2021, 2022Garance

14.9.2021, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravné položky v účetnictví - test 2018

25.7.2018, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravné položky- test 2019, 2020, 2021, 2022Garance

24.4.2019, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlouhodobý nehmotný majetek - test 2020

21.9.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opravné položky v účetnictví - test 2017

15.6.2017, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na odpočet - test 2019

18.7.2019, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na odpočet - test 2017

31.8.2017, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na odpočet - test 2021, 2022Garance

15.7.2021, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na odpočet - test 2018

11.7.2018, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Závěrečný test k účetní závěrce 2019 - CERTIFIKAČNÍ

21.12.2019, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Závěrečný test k účetní závěrce 2020 - CERTIFIKAČNÍ

15.12.2020, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Závěrečný test k DPH 2022 - certifikačníGarance

22.2.2022, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Závěrečný test k DPH 2021 - certifikační

19.2.2021, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventarizace majetkuZáznam

20.3.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:30:20

Manka a škodyZáznamGarance

24.6.2019, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:24:42

Manka a škody 2017Záznam

13.10.2017, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:26:37

COVID-19 v účetních a daňových souvislostechZáznam

9.4.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:05:46

Vánoce přede dveřmi aneb na co daňově a účetně nezapomenoutZáznam

19.12.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:28:14

Goodwill a oceňovací rozdíl k nabytému majetkuZáznam

14.6.2017, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:16:49

Účetní závěrka - mikro a malé účetní jednotky bez povinnosti ověření auditoremZáznam

10.1.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:05:44

Goodwill a oceňovací rozdíl k nabytému majetkuZáznam

22.4.2019, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:10:28

Účetní závěrka - mikro a malé účetní jednotky s povinností ověření auditoremZáznam

15.1.2020, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:04:58

Účetní závěrka podnikajících osob a příprava daňového přiznáníZáznam

9.12.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:33:21

Časové rozlišeníZáznamGarance

20.8.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:31:08

Účetní závěrka právnických osob a příprava daňového přiznáníZáznam

13.3.2019, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:34:17

Účetní závěrka právnických osob a příprava daňového přiznáníZáznam

19.2.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:32:28

On-line knihovna
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění