On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetní závěrka 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Byty a nebytové prostory z pohledu daní

RNDr. Ivan Brychta

Rozebereme problematiku bytů, nebytových prostor a jednotek z pohledu daní (daně z příjmů, DPH a daně z nemovitých věcí).

Zveřejněno 21.10.2021

Délka videa: 01:40:45

Garance

Výběr z obsahu:

  • vymezení bytu, nebytového prostoru a jednotky v českém právu, související pojmy (bytová potřeba, zdanitelná jednotka, vybraná nemovitá věc apod.),
  • jednotka jako majetek daňově odpisovaný,
  • aplikace DPH u převodu jednotek a nájmů jednotek a bytů,
  • základní principy zdanění daní z nemovitých věcí,
  • související výklad a stanoviska GFŘ a MF.

Kapitoly videa

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých odborných periodik. S nakladatelstvím Verlag Dashöfer spolupracuje od roku 1999. 

Publikační činnost: Pro Verlag Dashöfer se jako spoluautor podílí např. na publikacích Přehled změn v daních a účetnictví a Daňově uznatelné náklady.