On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetní závěrka 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

On-line knihovna

Etapy účetní závěrky

Uzavírání účetnictví a sestavování účetních závěrek je završením účetního období. Pro usnadnění Vaší práce je tu knihovna Účetní závěrka, která Vás dovede ke správnému a bezchybnému sestavení účetní závěrky.

OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění