On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetní závěrka 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Řešení otázek a procvičení z 1. lekce

20.9.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

103
Řešení otázek a procvičení z 1. lekce

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Úkolem z 1. lekce bylo zaškrtnout ve sloupci ANO/NE pravdivost (ANO) či nepravdivost (NE) uvedeného tvrzení. Za