On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetní závěrka 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Vypracování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

19.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.23
Vypracování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

prof. Ing. Libuše Müllerová

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

  • § 21 ZoÚ – Výroční zpráva

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

  • § 82 až § 84 ZOK – Zpráva o vztazích

Komentář:

Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou vypracovává statutární orgán ovládané osoby do 3 měsíců po skončení účetního období. Ovládající osobou je osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv a dále která

a) je většinovým společníkem, nebo

b) disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody uzavřené s jiným společníkem nebo společníky, nebo

c) může prosadit jmenování nebo volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, anebo většiny osob, které jsou členy dozorčího orgánu právnické osoby, jejímž je společníkem, nebo

d) osoby jednající ve shodě, které společně disponují většinou hlasovacích práv, nebo

e) disponuje alespoň 40 % hlasovacích práv, není-li prokázáno, že jiná osoba disponuje stejným nebo vyšším množstvím.

Ve zprávě o vztazích se uvedou

a) struktura vztahů mezi propojenými osobami

b) úloha ovládané osoby v něm,

c) způsob a prostředky ovládání,

d) přehled jednání učiněných v