On-line 3měsíční
intenzivní studium
Účetní závěrka 2021
Garant: Ing. Pavla Strakošová, MF ČR

Input:

Závěrečný komplexní příklad, závěrečný test

7.10.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

1301
Závěrečný komplexní příklad, závěrečný test

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Závěrečný test

DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE VYPLŇOVAT ZÁVĚREČNÝ TEST, PŘEČTĚTE SI DŮKLADNĚ NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE.

Test je možné vyplňovat pouze jednou.

V testu není možné vracet se zpětně k předchozím otázkám.

Časový limit pro absolvování testu není stanoven.

Test můžete absolvovat od této chvíle až do konce předplatného (po tuto dobu bude uložen na internetu).

Test obsahuje 50 otázek. Správná odpověď může být pouze jedna. Za každou správnou odpověď obdržíte 1 bod. K získání osvědčení o úspěšném absolvování on-line kurzu je nutné získat minimálně 30 bodů.

Test se skládá ze tří částí:

  • otázky 1–25 – vybíráte správnou odpověď ze 3 nabízených možností

  • otázky 26–40 – vybíráte, zda je dané tvrzení pravdivé (odpověď „ano”) či nepravdivé (odpověď „ne”)

  • otázky 41–50 – abyste mohli zodpovědět posledních 10 otázek, musíte nejprve vyřešit příklad, který je uveden níže

VYŘEŠENÍ TOHOTO PŘÍKLADU JE NEZBYTNÉ